RunCycle-ReCycle - Burgas RUN
Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /    /  RunCycle-ReCycle

Проект RunCycle-ReCycle .

по програма Erasmus+ Sport RCRC - 101134065 - GAP-101134065

Укрепване на устойчивите практики по време на Бургас Рън

Как премина обучението в Сърбия, част от проекта „RunCycle-ReCycle” по програма Erasmus+ Sport

В края на април китното планинско село Адзине Ливаде, намиращо се до четвъртия по големина град в Сърбия – Крагуевац, се превърна в място за трансформативно обучение по програма Erasmus+ Sport. Домакин на събитието беше НПО Eko Fun Camp, а гости бяха членове от екипа на Бургас Рън и Сдружение RunCycle.
Събитието беше част от програмата на Европейския съюз Erasmus+ Sport, която има за цел да подкрепя образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Програмите Erasmus+ са проектирани да предоставят възможности на участниците да развият уменията си, да придобият ценен международен опит и да насърчат както личностното, така и професионалното развитие.
Фокусът на обучението в Крагуевац беше изследването на устойчиви практики, които могат да бъдат внедрени на предстоящото седмо издание на Бургас Рън. Събирането на еколози и любители на по-природосъобразния начин на живот от Сърбия с професионалисти в областта на спорта от България създаде уникална възможност за генериране на идеи, насочени към устойчивостта на спортните събития.
Устойчиво развитие чрез международно сътрудничество
По време на обучението участниците се включиха в различни дискусионни групи, които обсъждаха устойчивостта от екологична и спортна гледна точка. Тези сесии бяха ключови за обменянето на идеи как да намалим екологичния отпечатък на големи обществени събития като Бургас Рън. Темите включваха минимизиране употребата на пластмаса, по-добро управление на отпадъците и насърчаване на устойчиви навици сред участниците, доброволците и зрителите.
Един от акцентите в програмата беше организацията на мини версия на Бургас Рън, за да се симулира реалното събитие. Това упражнение позволи на участниците в обучението да приложат на практика теоретичните знания, придобити по време на дискусиите. Симулацията даде идеална възможност за идентифициране на реални предизвикателства и потенциални решения при организацията на устойчиви спортни събития.
Културен обмен и споделено учене
Освен тематична сръбска и българска вечер, домакините бяха включиха в програмата и изненадващ урок по салса и бачата, своеобразна подготовка за специална вечер в клуб по танци в града. По този начин се насърчи междукултурното разбиране и сътрудничество.
Напред към по-устойчиво събитие
Дискусиите и дейностите в Крагуевац бяха насочени към практически резултати, които да бъдат приложени на 15-ти септември по време на Бургас Рън 2024, както и на предстоящите издания на събитието. Генерираните идеи включваха използването на биоразградими материали за номерата на състезателите, рекламните материали и водните чаши, осигуряване на правилно разделяне на отпадъците по време на събитието и ангажиране на местните общности в работилници за устойчивост в периода преди състезанието.
Бургас Рън е инициатива, която не само цели да насърчи здравето и физическата активност чрез бягане, но също така отразява ангажираността на екипа към опазването на околната среда, доказвайки, че спортът и устойчивостта наистина могат да вървят ръка за ръка.
Обучението по програма Erasmus+ Sport RCRC – 101134065 – GAP-101134065 в Крагуевац даде възможност за сливане на култури, идеологии и споделени амбиции за по-устойчив свят. Участниците се завърнаха у дома не само с нови знания и планове за бъдещи инициативи, но и с радостта, ентусиазма и единството, изпитани по време на споделените дискусии и социални моменти.

Репортаж от RTV Kragujevac

Снимки