Милица Андреева - Burgas RUN
Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  Милица Андреева

Милица Андреева

Като архитект, моята професия може да бъде в двата полюса – от много интересна и креативна, до изключително скучна и бюрократична бумащина. Затова винаги съм търсила баланса с дейности, които ми помагат да развивам творческото си мислене и да изразявам себе си визуално. В тази връзка Бургас Рън зае значима част в бъркотията от неща, с които се занимавам.
Макар и да не съм в екипа на фестивала от самото му създаване, ден след ден той ми дава много повече, от това че съм помогнала със създаването на няколко изображения, а именно, че го правя като част от общност, където виждам как малки парченца от пъзела, стъпка по стъпка се подреждат до създаването на един краен продукт и резултатът винаги е изненадващо добър.

Website