Неделчо Андреев - Нед - Burgas RUN
Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  Неделчо Андреев – Нед

Неделчо Андреев – Нед

Участвам в реазлизацията на фестивала от самото му начало. От 6 години организирам събития с насоченост спорт, култура, изкуство и образование. Време, през което изживях невероятни емоции, срещнах чудесни хора, и създадох ценни взаимоотношения.

Website