Бургас свети - Burgas RUN
Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  Бургас свети

Бургас свети .

Видео

Нощно бягане “Бургас свети” се реализира на 30-ти октомври от 20:00 часа с подкрепата на Община Бургас.

Участниците в “Бургас свети” бягаха по главните пътни артерии на Бургас, които са с ново и модерно улично осветление. 

Трасето беше с дължина 2,5 км и преминаваше по следния маршрут: Община Бургас – ул. Александровска – бул. Сан Стефано – ул. Христо Ботев – ул. Фердинандова – Община Бургас.

Трасе

Всички участници в нощното бягане получиха подаръци от Община Бургас, както и бяха включени в томбола с награди от партньорите на събитието. 

Събитието беше част от проект  „Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас“, ДБФП № BGENERGY-2.001-0072-002., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП)“.  

Снимки